Skip to content
Jutulhogget

Tur til Jutulhogget

med Hedmark geologiforening

Sted:

Jutulhogget

Kategori:

Aktivitet

Tidspunkt:

søndag 23. juni
12:00 - 15:00

Velkommen til tur til Jutulhogget søndag 23. juni kl.12.00

Det er lenge siden sist Hedmark geologiforening besøkte Jutulhogget. Selv om lite har forandret seg landskapsmessig, siden forrige gang vi besøkte stedet, har vi mottatt mye ny kunnskap om de dramatiske hendelsene som skjedde her for 10.400 år siden.

I 2022 ble Jutulhogget plukket ut og valgt til ett av de 100 betydeligste geologiske formasjoner i verden av Internasjonal Union of Geological Scienes.

Dette gjør oss stolte!

Årlig besøkes Jutulhogget av 20-30.000 mennesker. Mye taler for at besøkstallet vil stige i årene framover. Det er da viktig at vi kan tilby tilreisende den opplevelsen de forventer, hva gjelder skilting til stedet, parkeringsmuligheter, utsiktslokaliteter til «hogget» og ikke minst den dramatiske dannelseshistorien. I dag er det skiltet opp til Jutulhogget fra rv. 3 på Alvdalsiden. Her er det p-plass og utedo. Ved utsiktspunktet like ved er det en gammel, foreldet fremstilling av dannelses-forløpet, kun med norsk tekst. (Hvis det ikke har skjedd noe nytt siden sist vi var der). Er dette bra nok?

Vi møtes for å diskutere dagens status av tilretteleggelsestiltak for tilreisende, og hva som kan gjøres bedre. Jutulhogget er stort og østre del i Rendalen burde også få sin oppmerksomhet.

Vi møtes på p-plassen (på Alvdal siden) søndag 23. juni kl. 12.00. Vi reiser fra Hamar kl. 09.00 og bør være på plass på denne tid. Etter en kort orientering vandrer vi inn til de sentrale deler av «hogget» før vi avslutter med en tur inn til Veslehogget på Rendals-siden. Husk kaffe, niste-pakke og godt fottøy. Hele turen er beregnet til ca. 3 timer.

Adresse

Jutulhogget

2560 Alvdal

Åpne i Google Maps

Del med venner