Skip to content

Husantunet

Et av Norges eldste og best bevarte gårdstun fra 1800-tallet

Et av Norges eldste og best bevarte gårdstun fra 1800-tallet, og i dag et fredet bygdemuseum.

Husantunet ligger like nord for Alvdal sentrum, mellom Glomma og Rørosbanen. Et unikt fredet gårdsanlegg med 18 ulike hus som representerer den typiske byggeskikken i Nord-Østerdal fra 1650 til 1850. Bebyggelsen er samlet i to tun: inntun og uttun, som var vanlig før 1850. Hvert hus har hver sin funksjon, bolighus og bryggerhus nært vannkilden, mens uthusene er plassert lenger nord – med høylåve for hvert dyreslag. Tunet har to bolighus, en sommer- og en vinterstue.

Tunet ble fredet i 1941, og siden restaurert før det åpnet som museum i 1958.

Ta kontakt med kultur@alvdal.kommune.no for å bestille en guidet omvisning.