Skip to content
alle foreninger

Alvdal Rotaryklubb

Stiftet: 1965

Charterbrevet til Alvdal Rotary Klubb ble underskrevet i Chicago 1. februar 1965. Klubben fyller altså 40 år i 100års jubileumsåret for Rotary International. Tynset Rotary Klubb er vår fadderklubb. De hadde mange følere ute i Alvdal, men først da Odd E. Sevilhaug trommet sammen til et orienteringsmøte på Kaf-festugua 24. oktober 1963, ble det interesse for saka.

Olaf Heldaas og Haakon Steen Johansen fra Tynset ga 10-12 alvdøler ei grei orientering om Rotary. Det var enighet om at vi skulle møtes om onsdagene kl. 19.00. Kameratflokken vart jamt større, med noe frafall. Etter ei tid var vi enige om at vi dannet en Provicional Rotary Klubb med Paal S. Frisvold som første president.

Høsten 1964 fant guvernør Johannes Kaasa tida moden og sendte søknad til R.I. med 25 navn på lista si. Etter 15 måneder ble vi altså medlemmer i Rotaryfamilien.
Charterfesten ble holdt på Tronsvangen Seterhotell 8. mai 1965. DG J. Kaasa festet Rotaryknappen på 25 alvdøler. Fadderklubben Tynset R.K. var sterkt representert. Videre var det gjester fra Røros R.K., Rena R.K., Lillehammer R.K. og Trysil Provicional R.K. De fleste med ledsagere.

Sist oppdatert: 19.01.2023