Skip to content
alle foreninger

Aukrustsenterets Venner

Stiftet: 2004

logo

§1 FORMÅL
Aukrustsenterets Venner, stiftet 14. juni 2004, er en frittstående og landsomfattende forening med formål å vekke interesse for og skape økt forståelse for Kjell Aukrust sin kunst og den kunstnerarv Kari og Kjell Aukrust har gitt til Alvdal kommune og tilgjengeliggjort gjennom byggingen av Aukrustsenteret.

Foreningen skal gjennom et lokalt og nasjonalt engasjement:

  • fremme kjennskapen til og interessen for Aukrustsenteret
  • styrke og støtte Aukrustsenterets aktiviteter og utvikling
  • bidra til å holde Kjell Aukrusts allsidige produksjon aktuell og levende
  • være en arena for mennesker som vil dyrke Kjell Aukrusts kunst og humor (kreativ galskap)

Kontaktinfo

Nettside

Sist oppdatert: 19.01.2023