Skip to content
alle foreninger

Brystkreftforeningen Nord-Østerdal

logo

Brystkreftforeningen Nord Østerdal er en av 56 lokalforeninger i Brystkreftforeningen. Lokalforeninger tilbyr et lokalt nettverk for brystkreftberørte, og arrangerer aktiviteter for sine medlemmer.

Lokalforeningens formål er å gi hjelp og støtte til pasienter som står foran eller har vært gjennom en brystkreftoperasjon ved å:

  • Drive opplysende virksomhet.
  • Etablere selvhjelpsgrupper dersom det er interesse for slike.
  • Skape kontakt mellom medlemmene for utveksling av erfaring og støtte ved å holde medlemsmøter, kurs, utflukter og mye annet.

Besøkstjenesten for brystkreftopererte
Besøkstjenesten er en frivillig besøksordning tilsluttet FFB. Hovedmålet er å gi den brystkreftopererte best mulig praktisk hjelp og psykisk støtte etter operasjonen. Alle brystkreftopererte som ønsker det, får besøk på sykehuset av besøkstjenestens frivillige medhjelpere. De bidrar også med hjelp og veiledning vedrørende brystproteser. Besøkstjenesten har jevnlig kontakt med sykehusets leger og poliklinikker. Kunnskap bidrar til å minske frykt og usikkerhet hos den brystkreftopererte kvinnen og
hennes nærmeste.

Kontaktinfo

Epost: nordosterdal@brystkreftforeningen.no

Nettside

Sist oppdatert: 19.01.2023