LHL Alvdal

Stiftet:
Medlemmer:

Et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi, og alle pårørende.

Beskrivelse

Som ett av LHLs mange lokallag ønsker vi å gi et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.

Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle - uavhengig av helsesituasjon og medlemskap i LHL.

Kontaktinfo

Kontaktinfo er ikke registrert
Bruker ikon
Ola Lilleeggen

LHL Alvdal, Stormoveien 7, 2560 ALVDAL

Sist oppdatert: 
18/8/22