Skip to content
alle foreninger

Nord-Østerdal Hestesportsklubb

Stiftet: 1994

Medlemmer: 90

NØST ble etablert i 1994 med navnet Alvdal kjøre-og rideklubb. I 2012 byttet klubben navn til Nord-Østerdal Hestesportsklubb. Medlemsmassen har økt jevnt de siste årene, fra 2011 med 20 medlemmer, 2016 med 37 medlemmer, og ved starten på 2021 har vi 90 medlemmer. Vi har medlemmer fra mange kommuner, fra Røros i nord til Kongsvinger i sør, men flesteparten i Fjellregionen.

I 2018 ble vi en satsningsklubb, og vi jobbet videre mot å bli veiviserklubb, som vi ble våren 2020. Dette har bidratt til en solid drift av klubben med planer, visjon og ikke minst prosesser for å inkludere medlemmene til videre utvikling av klubben og det vi skal ha fokus på.

Nøst har tilhørighet i fjellregionens ridehall på Alvdal. Her eier vi 53,75% av aksjene i Fjellregionens ridehall AS , hvor vi har ansvar for daglig drift hallen.

Klubben arrangerer jevnlige temakvelder, faste treninger for forskjellige instruktører, og stevner gjennom året, som passer enhvers interesse innen hest.

Vi ønsker dere velkommen i klubben, uansett nivå og ambisjoner, både for det sosiale og for det sportslige.

Vi ønsker gjerne innspill og ønsker fra medlemmene, ta kontakt med oss.

Nord-Østerdal Hestesportsklubb sine verdier, FLIRE ;

Frivillighet, likeverd, inkludering, respekt, engasjement

Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli. Ideelt skal en besøkende kunne observere hvilke verdier NØST har.

Kontaktinfo

Leder: Elin Grindvoll Gransletten

Epost: nosthest@outlook.com

Nettside

Sist oppdatert: 19.01.2023